Badaj
skuteczność

Badania rynku i opinii publicznej

Wiem, że co drugi dolar wydany na reklamę jest wyrzucony w błoto. Problem polega na tym, że nie wiem który to dolar.
Rockefeller

Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług firm dystrybucyjnych, które to odpowiadają za kolportaż Państwa materiałów reklamowych. Pytanie brzmi kto kontroluje jakości zleconego kolportażu? Otóż w większości przypadków ta sama firma dystrybucyjna, która kolportuje Państwa materiały reklamowe. Wpływa to zdecydowanie na stronniczość badania jakości owej dystrybucji.

W naszej ofercie mamy dla Państwa całkowicie niezależne kontrole skuteczności dystrybucji materiałów reklamowych, opartych na tzw. reprezentatywnej próbie adresów, którymi docelowo powinny być objęte kolportaże.

Zaproponowany system kontroli znacznie poprawia jakość dystrybucji materiałów reklamowych oraz w przypadku nierzetelności dystrybutora pozwoli Państwu wyciągnąć odpowiednie wnioski.